Hlavní obsah

schenken

Sloveso

  1. věnovat, darovat, dátEr bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.Dostal na Vánoce kolo.etw. von j-m geschenkt bekommendostat co jako dárek od koho
  2. j-m etw. Akk ušetřit koho čehoGeschenkt!Zapomeň na to!, Nech to tak!
  3. sich schenken odpustit si, ušetřit siDie Mühe hättest du dir schenken können.Tu námahu sis mohl ušetřit.
  4. sich/einander nichts schenken sport.nic si nedarovat, nešetřit se
  5. kniž.nalít, (na)čepovatTee in die Tassen schenkennalít čaj do šálků

Vyskytuje se v

Beachtung: nevěnovat komu/čemu pozornost, nevšímat si koho/čehokniž. j-m/etw. keine Beachtung schenken

Vertrauen: dát komu svou důvěruj-m sein Vertrauen schenken

dar: dostat co daremetw. geschenkt/als Geschenk bekommen

maličkost: darovat komu maličkostj-m eine Kleinigkeit schenken

obdařit: Obdařila ho úsměvem.Sie schenkte ihm ein Lächeln.

věnovat: věnovat všechno dětemalles den Kindern schenken

kraj: On je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.

laciný: Je z laciného kraje.Er möchte alles geschenkt haben.

schenken: Zapomeň na to!, Nech to tak!Geschenkt!