Hlavní obsah

převaha

Vyskytuje se v

duchovní: geistige Überlegenheit habenmít duchovní převahu

početní: die numerische Überlegenheitpočetní převaha

výrazný: j-m haushoch überlegen seinmít výraznou převahu nad kým

Übermacht: die Übermacht haben/besitzenmít převahu

Überzahl: in der Überzahl seinbýt v převaze

převaha: körperliche/geistige/moralische Überlegenheittělesná/duševní/morální převaha