Hlavní obsah

Krankheit

Die, podstatné jméno~, ~en

  • nemoc, chorobaDie Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocígefährliche Krankheitnebezpečná nemoc

Vyskytuje se v

Anfälligkeit: die Anfälligkeit für Krankheitennáchylnost k nemocem

abhelfen: einer Krankheit abhelfenzbavit se nemoci

auskurieren: eine Krankheit auskurierenvyléčit nemoc

entschuldigen: Sie entschuldigte ihr Zuspätkommen mit der Krankheit.Svůj pozdní příchod omluvila nemocí.

hervorrufen: Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.Tuto nemoc vyvolává virus.

verbreiten: Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

vorschieben: Krankheit vorschiebenpředstírat nemoc

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

absence: die Abwesenheit wegen Krankheitabsence pro nemoc

bezpříznakový: symptomfreier Verlauf der Krankheitbezpříznakový průběh onemocnění

hrozit se: sich vor einer Krankheit fürchtenhrozit se nemoci

choroba: an einer unheilbaren Krankheit leidentrpět nevyléčitelnou chorobou

nakažlivý: ansteckende Krankheitnakažlivá nemoc

nastoupit: nach der Krankheit wieder die Arbeit antretennastoupit po nemoci do práce

nevyléčitelný: unheilbare Krankheitnevyléčitelná nemoc

ohavný: scheußliche Krankheitohavná nemoc

poprat se: mit einer schweren Krankheit fertigwerdenpoprat se se zákeřnou nemocí

přenosný: eine übertragbare Krankheitpřenosná nemoc

rozeznat: die Symptome der Krankheit erkennenrozeznat příznaky nemoci

simulovat: eine seelische Krankheit simulierensimulovat duševní chorobu

těžký: eine schwere Krankheittěžká nemoc

ubrat: Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.Nemoc mu ubrala síly.

vleklý: eine langwierige Krankheitvleklá choroba

vymluvit se: Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.Vymluvil se na nemoc.

z důvodu: Er hat seine Teilnahme aufgrund der Krankheit aufgehoben.Zrušil účast z důvodu nemoci.

zápasit: mit einer schweren Krankheit ringenzápasit s těžkou nemocí

zápolit: eine Krankheit bekämpfenzápolit s nemocí

zeslábnout: wegen der Krankheit schwach werdenzeslábnout nemocí

Krankheit: an einer chronischen Krankheit leidentrpět chronickou nemocí