Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (hodně vážící) schwer, Schwer-, schwergewichtigNesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.těžký průmysldie Schwerindustrie
  2. (silný, intenzivní) schwer, Schwer-těžká nemoceine schwere Krankheittěžký kuřákein schwerer Raucher
  3. (přísný) schwer
  4. (namáhavý) schwierig, hart, schwerJe pro mne těžké...Es fällt mir schwer...
  5. (tíživý) schwertěžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

Vyskytuje se v

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

rozvoj: rozvoj těžkého průmysluder Aufschwung der Schwerindustrie

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

schwer: být těžký jako olovoschwer wie Blei sein

Depression: Trpí těžkými depresemi.Er leidet unter schweren Depressionen.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

lasten: Těžký batoh ho tížil na zádech.Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

und: Zkoušku udělám, i když je tak těžká!Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!

Unfall: utrpět těžký úrazeinen schweren Unfall erleiden

verunglücken: mít těžkou autonehodumit dem Auto schwer verunglücken

těžký: těžký průmysldie Schwerindustrie