Hlavní obsah

období

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (časový úsek) der Zeitabschnitt, die Periode, der Zeitraum, die Zeitzkouškové obdobídie Prüfungszeitvolební obdobídie Wahlperiodekalendářní obdobíder Kalenderzeitraum
  2. (část periody) die Zeit, die Perioderoční obdobídie Jahreszeitobdobí dešťůdie Regenzeit
  3. (epocha) die Zeit, die Epoche, das Zeitalterhistorické obdobíhistorische Epochebarokní obdobídie Barockzeit, das Barockzeitalter
  4. (stadium) die Zeit, die Phaseobdobí školní docházkydie Schulzeit

Vyskytuje se v

funkční: die Funktionszeitfunkční období

plánovací: der Planungsabschnittplánovací období

předvolební: die Vorwahlperiodepředvolební období

přechodný: die Übergangsperiodepřechodné období

přelomový: die Wendezeitpřelomové období

přestupní: die Wechselperiode, das Transferfenstersport. přestupní období

roční: die Jahreszeitroční období

rozkvět: die Blütezeitobdobí rozkvětu

účetní: die Rechnungsperiode, die Buchungsperiodeúčetní období

volební: die Wahlperiodevolební období

zkouškový: der Prüfungszeitraum, die Prüfungszeitzkouškové období

následovat: Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po období dešťů následovalo sucho.

poměrný: eine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruheobdobí poměrného klidu

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

vier: die vier Jahreszeitenčtyři roční období

Jahreszeit: vier Jahreszeitenčtyři roční období

období: die Prüfungszeitzkouškové období