Hlavní obsah

období

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (časový úsek) der Zeitabschnitt, die Periode, der Zeitraum, die Zeitzkouškové obdobídie Prüfungszeitvolební obdobídie Wahlperiodekalendářní obdobíder Kalenderzeitraum
  2. (část periody) die Zeit, die Perioderoční obdobídie Jahreszeitobdobí dešťůdie Regenzeit
  3. (epocha) die Zeit, die Epoche, das Zeitalterhistorické obdobíhistorische Epochebarokní obdobídie Barockzeit, das Barockzeitalter
  4. (stadium) die Zeit, die Phaseobdobí školní docházkydie Schulzeit

Vyskytuje se v

funkční: funkční obdobídie Funktionszeit

plánovací: plánovací obdobíder Planungsabschnitt

předvolební: předvolební obdobídie Vorwahlperiode

přechodný: přechodné obdobídie Übergangsperiode

přelomový: přelomové obdobídie Wendezeit

přestupní: sport. přestupní obdobídie Wechselperiode, das Transferfenster

roční: roční obdobídie Jahreszeit

rozkvět: období rozkvětudie Blütezeit

účetní: účetní obdobídie Rechnungsperiode, die Buchungsperiode

volební: volební obdobídie Wahlperiode

zkouškový: zkouškové obdobíder Prüfungszeitraum, die Prüfungszeit

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.

poměrný: období poměrného klidueine Zeitspanne der verhältnismäßigen Ruhe

období: zkouškové obdobídie Prüfungszeit