Hlavní obsah

následovat

Nedokonavé sloveso

  1. (v nějakém pořadí) (er)folgen, anschließen, nachfolgenPo období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.
  2. (jít za někým) (nach)folgen, nachgehen, nachziehen j-mNásledujte mě.Folgen Sie mir bitte!

Vyskytuje se v

spěšně: nacheilenspěšně následovat

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

následovat: Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po období dešťů následovalo sucho.