Hlavní obsah

následovat

Nedokonavé sloveso

  1. (v nějakém pořadí) (er)folgen, anschließen, nachfolgenPo období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po přednášce následovala diskuze.An die Vorlesung war eine Diskussion angeschlossen.
  2. (jít za někým) (nach)folgen, nachgehen, nachziehen j-mNásledujte mě.Folgen Sie mir bitte!

Vyskytuje se v

spěšně: spěšně následovatnacheilen

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

následovat: Po období dešťů následovalo sucho.Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.