Hlavní obsah

vy

Zájmeno

  1. (skupinový adresát promluvy) ihrvy a vaši kamarádiihr und eure Freundeexpr. Však vy víte!Ihr wisst schon!
  2. (při vykání) SieProsím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.
  3. (vyjádření citového zaujetí mluvčího) ihr

Vyskytuje se v

vítat: Vítáme vás!Herzlich willkommen!

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie

dařit se: Jak se vám daří?Wie geht es Ihnen?

hej: Vám je hej!Ihr seid gut drauf!

hezký: To je od vás hezké.Das ist nett von euch.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

milý: To je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.

nad, nade: Bydlí nad vámi.Er wohnt über euch.

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

obsloužit: Obslouží Vás u vedlejší přepážky.Sie werden am Nebenschalter abgefertigt.

ochota: Děkuji Vám za ochotu.Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.

oplatit: Jak vám to oplatím?Wie kann ich es Ihnen vergelten?

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

potud: Až potud s vámi souhlasím.Insofern stimme ich Ihnen zu.

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

přimluvit se: Přimluvím se za vás.Ich werde für euch Fürsprache einlegen.

rád: Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.

rozumět: Nerozumím Vám.Ich verstehe Sie nicht.

sdělit: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

smeknout: Musím před vámi smeknout.Hut ab vor Ihnen.

ujistit: O tom vás mohu ujistit.Ich kann Sie dessen versichern.

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

vy: vy a vaši kamarádiihr und eure Freunde

vyhovovat: Pátek by vám vyhovoval?Würde Ihnen Freitag passen?

vynahradit: Jak vám to můžu vynahradit?Wie kann ich es Ihnen ersetzen?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

zpráva: Dám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

abladen: Kde vás mohu vyložit?přen. Wo kann ich Sie abladen?

anbieten: Smím vám něco nabídnout (k pití)?Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?

Begleitung: Mohu vám nabídnout doprovod?Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?

behilflich: Mohu Vám pomoci/být nápomocný?Darf ich Ihnen behilflich sein?

bekannt machen: Mohu vás představit?Darf ich bekannt machen?

bekümmern: Co je Vám do toho/po tom?Was bekümmert Sie das?

berechnen: Účtuji vám za to jen deset eur.Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

Entgegenkommen: Děkuji Vám za Vaši laskavost.Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.

erlauben: Dovoluji si vám sdělit, že...Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass...

euch: Já už vás znám.Ich kenne euch schon.

euer: Je vás pět.Euer sind fünf.

hierdurch: Tímto vám sdělujeme, že...Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...

hören: Vy o mně ještě uslyšíte!Sie werden noch von mir hören!

Ihnen: Jak se vám daří?Wie geht's Ihnen?

ihresgleichen: Pro takového jako vy by to měla být maličkost.Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.

legitimieren: Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?

mitwollen: Chci s tebou/vámi.Ich will mit.

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

schulden: Co jsem vám dlužný za opravu?Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?

übereinstimmen: Souhlasíme s Vámi.Wir stimmen mit Ihnen überein.

verbinden: Moment, prosím, spojím vás (s ním)!Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!

verbleiben: Po srážce daní Vám zůstává ještě 100 euro.Nach Abzug der Steuern verbleiben Ihnen noch 100 Euro.

vielmals: Mnohokrát vám děkuji!Ich danke Ihnen vielmals!

vorstellen: Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.

willkommen: Vítejte!, Vítáme Vás!, Srdečně Vás vítáme!Herzlich willkommen!

zugehen: Balík vám přijde v následujících dnech.Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

zwei: Jeden z vás dvou musí jít (s námi).Einer von euch zweien muss mitkommen.

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu ich bitte dich, ich bitte Sie