Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) gern(e), frohNejraději jsem doma.Am liebsten bin ich zu Hause.Jsem rád, že ...Ich bin froh, dass ...Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...Rádo se stalo.Gern geschehen.
  2. mít rád (milovat) mögen, gernhaben, lieb habenMá ráda čokoládu.Sie mag Schokolade.mít rád společnostGesellschaft gern haben
  3. raději (doporučení) lieberJdi raději domů!Geh lieber nach Hause!Raději to nezkoušej.Versuche es lieber nicht.

Vyskytuje se v

stát se: Rádo se stalo.Gern geschehen!

brouzdat (se): Rád se brouzdám rosou.Ich laufe gern durch den Tau.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

moc: Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.

pomlčet: Ty raději pomlč!Schweig lieber!

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

rozkazovat: Ráda všem rozkazuje.Sie kommandiert gern alle herum.

smlouvat: Rád na tržišti smlouvá.Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

vařit: Vaříš rád?Kochst du gerne?

velmi: Jsem velmi rád, že...Ich bin sehr froh, dass ...

vidět: Jsem rád, že tě vidím.Schön dich zu sehen.

vtipkovat: Rád vtipkuje.Er scherzt gern.

vypnout: Radši jsem vypnul motor.Ich habe lieber den Motor abgestellt.

vyvyšovat se: Rád se vyvyšuje nad ostatní.Er erhebt sich gern über die andern.

zacvičit si: Eva si ráda zacvičí aerobik.Eva macht gern Aerobic.

zakouřit si: Po obědě si rád zakouří.Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.

zalenošit si: V neděli si rád zalenoší.Am Sonntag faulenzt er gerne.

zatancovat si: Ráda si s ním zatančí.Sie tanzt gern mit ihm.

zavézt: Zavez vůz raději do dvora.Fahr den Wagen lieber in den Hof.

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

gern: von Herzen gernze srdce rád

ja: Ja gern!Ano, rád!

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

gehen: Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?

hören: sich gern reden hörenrád se poslouchat

kinderlieb: (sehr) kinderlieb seinmít (velmi) rád děti

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

mögen: Magst du seine Musik?Máš rád jeho hudbu?

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

necken: Die beiden necken sich gern.Oba se rádi škádlí.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

Ursache: Keine Ursache!Není zač!, Rádo se stalo!