Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) gern(e), frohNejraději jsem doma.Am liebsten bin ich zu Hause.Jsem rád, že ...Ich bin froh, dass ...Rád vás poznávám.Es freut mich, Sie kennenzulernen.Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...Rádo se stalo.Gern geschehen.
  2. mít rád (milovat) mögen, gernhaben, lieb habenMá ráda čokoládu.Sie mag Schokolade.mít rád společnostGesellschaft gern haben
  3. raději (doporučení) lieberJdi raději domů!Geh lieber nach Hause!Raději to nezkoušej.Versuche es lieber nicht.

Vyskytuje se v

stát se: Gern geschehen!Rádo se stalo.

brouzdat (se): Ich laufe gern durch den Tau.Rád se brouzdám rosou.

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

moc: Ich wäre sehr froh.Byl bych moc rád.

pomlčet: Schweig lieber!Ty raději pomlč!

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

proč: Weshalb magst du sie nicht mehr?Proč už ji nemáš rád?

rozkazovat: Sie kommandiert gern alle herum.Ráda všem rozkazuje.

smlouvat: Auf dem Markt handelt er gern (über den Preis).Rád na tržišti smlouvá.

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

tedy: Da bin ich aber froh.To jsem tedy rád.

vařit: Kochst du gerne?Vaříš rád?

velmi: Ich bin sehr froh, dass ...Jsem velmi rád, že...

vidět: Schön dich zu sehen.Jsem rád, že tě vidím.

vtipkovat: Er scherzt gern.Rád vtipkuje.

vypnout: Ich habe lieber den Motor abgestellt.Radši jsem vypnul motor.

vyvyšovat se: Er erhebt sich gern über die andern.Rád se vyvyšuje nad ostatní.

zacvičit si: Eva macht gern Aerobic.Eva si ráda zacvičí aerobik.

zakouřit si: Nach dem Mittagessen raucht er gern eine.Po obědě si rád zakouří.

zalenošit si: Am Sonntag faulenzt er gerne.V neděli si rád zalenoší.

zatancovat si: Sie tanzt gern mit ihm.Ráda si s ním zatančí.

zavézt: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

ja: Ja gern!Ano, rád!

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi mzda připadá příliš nízká.

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

gehen: Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?

hören: sich gern reden hörenrád se poslouchat

kinderlieb: (sehr) kinderlieb seinmít (velmi) rád děti

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

necken: Die beiden necken sich gern.Oba se rádi škádlí.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

Ursache: Keine Ursache!Není zač!, Rádo se stalo!

rád: Am liebsten bin ich zu Hause.Nejraději jsem doma.