Hlavní obsah

také, hovor. taky

Příslovce

  1. (další informace) auchMám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.
  2. (souhlas se sdělením) auchJe také pilná.Sie ist auch fleißig.

Částice

  1. (zdůvodnění skutečnosti) auchCo má také dělat?Was soll er auch tun?
  2. (vytýkání) auchTaké on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

Vyskytuje se v

chvílemi: Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.Chvílemi také svítilo slunce.

moct: Du könntest auch helfen.Mohl bys také pomoci.

tak: Siehst du das auch so?Vidíš to také tak?

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Fehlanzeige: Das war auch Fehlanzeige.To byla taky marná snaha.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

sowie: Äpfel, Birnen sowie Nüsse und Mandeln einkaufennakoupit jablka, hrušky a také ořechy a mandle