Hlavní obsah

pomlčet

Dokonavé sloveso

  1. (přejít mlčením) schweigen über etw. AkkTy raději pomlč!Schweig lieber!
  2. (nevyzradit) sich ausschweigen über etw. Akk

Vyskytuje se v

pomlčet: Schweig lieber!Ty raději pomlč!