Hlavní obsah

hören

Sloveso

 1. slyšet špatně ap.einen Knall hörenzaslechnout třesksich gern reden hörenrád se poslouchat
 2. poslouchat rádio ap.ein Konzert hörenposlouchat koncert
 3. vyslechnout názor odborníka ap.
 4. auf etw. Akk poslouchat co, zaposlouchat se do čeho vyzvánění zvonů ap.
 5. auf j-n/etw. (u)poslechnout koho/co, dát na koho/co na něčí radu ap.
 6. hovor.poslouchat o dětechDer Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.
 7. von j-m/etw. slyšet, doslechnout se, dozvědět se o kom/čem o sousedovi ap.

Sloveso

 1. Hör mal!, Hören Sie mal! vyjádření protestuhovor.No poslyš(te)!
 2. etwas/nichts von sich hören lassen dát/nedat o sobě vědět
 3. (noch) von j-m hören o kom (ještě) (u)slyšet dostat zprávuWir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.
 4. o kom (ještě) (u)slyšet výhrůžkaSie werden noch von mir hören!Vy o mně ještě uslyšíte!
 5. etwas von j-m zu hören bekommen hovor.od koho dostat vynadáno
 6. Ich denk', ich hör nicht recht! snad špatně slyším!

Vyskytuje se v

Gras: slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

hören: No poslyš(te)!Hör mal!, Hören Sie mal!

Zukunft: komu/čemu patří budoucnostj-m/etw. gehört die Zukunft

hübsch: slyšet pěkná slovahübsche Wörter hören

weithin: být slyšet dalekoweithin zu hören sein

auf: Hluk byl slyšet na několik metrů.Der Lärm war auf einige Meter zu hören.

aufhören: Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!

etwas: Něco jsme zaslechli.Wir hörten etwas.

gehören: Ta kniha patří mně.Das Buch gehört mir.

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

hingehören: Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.

kneifen: Přestaň mě pořád štípat!Hör auf, mich dauernd zu kneifen!

Lust: Když to slyším, přechází mě chuť.Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

Sinn: pět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmatdie fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlen

Spaß: Tady končí všechna legrace!hovor. Da hört der Spaß auf!

Ton: Už nechci slyšet ani slovo!hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!

Umkreis: být slyšet v okruhu 80 metrůim Umkreis von 80 Metern zu hören sein

wehtun: Přestaň, to bolí.Hör auf, du tust mir weh.

welcher, welche, welches: Který kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

verschlagen: Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.

bušení: slyšet bušení jeho srdcesein Herz klopfen hören

dávat: dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

doslechnout se: Doslechl ses o tom?Hast du davon gehört?

dovřít: Voda dovřela.Das Wasser hörte auf zu sieden.

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

jaký: Jaký kabát je tvůj?Welcher Mantel gehört dir?

jemný: slyšet jemné zvukyzarte/gelinde Töne hören

mezi: Železo patří mezi kovy.Das Eisen gehört zu den Metallen.

mušle: poslouchat hučení moře v mušlidas Meeresrauschen in der Muschel hören

nedoslýchat: nedoslýchat na jedno uchoauf einem Ohr schlecht hören

nedutat: Pozorně poslouchal, ani nedutal.Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.

někde: Někde to zaslechl.Er hat es irgendwo gehört.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

pozeptat se: Pozeptej se tam.Hör dich dort um.

přebolet: Časem všechno přebolí.Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.

rádio: slyšet co v rádiuetw. im Radio hören

rozkoš: naslouchat s rozkoší hudběmit Wonne Musik hören

sluchátko: nasadit si sluchátka a poslouchat hudbuKopfhörer aufsetzen und Musik hören

vrtět se: Přestaň se vrtět!Hör auf zu zappeln!

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

zezdola: slyšet zezdola hlasitý hovorein lautes Gespräch von unten hören

andělíček: slyšet všechny andělíčky zpívatdie Engel singen hören

slyšet: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören, die Flöhe husten hören

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

tráva: přen. slyšet trávu růstdas Gras wachsen hören

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

vědět: Dejte o sobě brzy vědět.Lassen Sie bald von sich hören.

Engel: vidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčkydie Engel im Himmel singen hören