Hlavní obsah

hören

Sloveso

 1. slyšet špatně ap.einen Knall hörenzaslechnout třesksich gern reden hörenrád se poslouchat
 2. poslouchat rádio ap.ein Konzert hörenposlouchat koncert
 3. vyslechnout názor odborníka ap.
 4. auf etw. Akk poslouchat co, zaposlouchat se do čeho vyzvánění zvonů ap.
 5. auf j-n/etw. (u)poslechnout koho/co, dát na koho/co na něčí radu ap.
 6. hovor.poslouchat o dětechDer Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.
 7. von j-m/etw. slyšet, doslechnout se, dozvědět se o kom/čem o sousedovi ap.

Sloveso

 1. Hör mal!, Hören Sie mal! vyjádření protestuhovor.No poslyš(te)!
 2. etwas/nichts von sich hören lassen dát/nedat o sobě vědět
 3. (noch) von j-m hören o kom (ještě) (u)slyšet dostat zprávuWir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.
 4. o kom (ještě) (u)slyšet výhrůžkaSie werden noch von mir hören!Vy o mně ještě uslyšíte!
 5. etwas von j-m zu hören bekommen hovor.od koho dostat vynadáno
 6. Ich denk', ich hör nicht recht! snad špatně slyším!

Vyskytuje se v

Gras: das Gras wachsen hörenslyšet trávu růst

hören: Hör mal!, Hören Sie mal!No poslyš(te)!

Zukunft: j-m/etw. gehört die Zukunftkomu/čemu patří budoucnost

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

weithin: weithin zu hören seinbýt slyšet daleko

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

etwas: Wir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.

gehören: Das Buch gehört mir.Ta kniha patří mně.

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

kneifen: Hör auf, mich dauernd zu kneifen!Přestaň mě pořád štípat!

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

Umkreis: im Umkreis von 80 Metern zu hören seinbýt slyšet v okruhu 80 metrů

wehtun: Hör auf, du tust mir weh.Přestaň, to bolí.

welcher, welche, welches: Welcher Mantel gehört dir?Který kabát je tvůj?

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky