Hlavní obsah

aufhören

Sloveso

  1. končit cesta ap., ustávat, přestávat bouře ap.Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!
  2. přestat, skončit, nepokračovatEs hat aufgehört zu schneien.Přestalo sněžit.Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

Vyskytuje se v

immerhin: Es hat immerhin aufgehört zu regnen.Přinejmenším přestalo pršet.

vornehmen: Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören.Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

naráz: Přestala naráz kouřit.Sie hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.

nezvládnout: Nezvládla přestat kouřit.Sie hat nicht geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören.

přestat: přestat pít/kouřitzu trinken/zu rauchen aufhören

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

seknout: seknout s pracímit der Arbeit aufhören