Hlavní obsah

heraushören

Sloveso

  1. etw. Akk aus etw. slyšet, rozeznat sluchem co z čeho, mezi čím něčí hlas mezi ostatními ap.
  2. etw. Akk aus etw. vyposlouchat, vyrozumět, pochopit co z čeho ze slov zklamání ap.