Hlavní obsah

zuhören

Sloveso

  • j-m/etw. poslouchat koho/co, naslouchat komu/čemuJetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

Vyskytuje se v

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

gläubig: gläubig j-s Geschichten zuhörendůvěřivě poslouchat čí historky

weise: einem weisen Greis zuhörennaslouchat moudrému starci

napětí: naslouchat komu/čemu s napětímj-m/etw. voller Spannung zuhören

nudný: poslouchat nudnou řečeiner öden Rede zuhören

pozorně: pozorně poslouchat výklad kohoj-s Ausführungen aufmerksam zuhören

uctivě: komu uctivě naslouchatj-m ehrfürchtig zuhören

zaujetí: poslouchat se zaujetímverzückt zuhören

půl: poslouchat jen na půl uchanur mit halbem/einem Ohr zuhören