Hlavní obsah

zuhören

Sloveso

  • j-m/etw. poslouchat koho/co, naslouchat komu/čemuJetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

Vyskytuje se v

gläubig: gläubig j-s Geschichten zuhörendůvěřivě poslouchat čí historky

weise: einem weisen Greis zuhörennaslouchat moudrému starci

napětí: j-m/etw. voller Spannung zuhörennaslouchat komu/čemu s napětím

nudný: einer öden Rede zuhörenposlouchat nudnou řeč

pozorně: j-s Ausführungen aufmerksam zuhörenpozorně poslouchat výklad koho

uctivě: j-m ehrfürchtig zuhörenkomu uctivě naslouchat

zaujetí: verzückt zuhörenposlouchat se zaujetím

půl: nur mit halbem/einem Ohr zuhörenposlouchat jen na půl ucha

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha