Hlavní obsah

folgen

Slovesoi./h.

  1. j-m/etw. (ná)sledovat koho/coFolgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.
  2. j-m/etw. sledovat, chápat koho/coeinem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovorj-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co
  3. j-m/etw. (u)poslechnout koho/co, řídit se kým/čím, podle koho/čehoEr ist mir nicht immer gefolgt.Ne vždy mě poslechl.j-s Rat folgenuposlechnout čí radu
  4. j-m poslechnout/poslouchat koho dítě matku ap.Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.
  5. j-m/etw., auf j-n/etw. následovat, (při)jít, být po kom/čemam folgenden Abendnásledující večer
  6. aus etw. vyplývat, plynout z čeho

Vyskytuje se v

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

důsledek: zur Folge habenmít za následek

katastrofální: katastrophale Folgenkatastrofální následky

logický: die logische Folge/Auswirkung etw. Genlogický důsledek čeho

následovat: Auf die Regenzeiten folgte die Dürre.Po období dešťů následovalo sucho.

pán: Der Hund folgt seinem Herrn.Pes poslouchá svého pána.

slovo: j-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchenposlouchat koho na slovo

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

konec: j-m bis ans Ende der Welt folgenjít za kým až na konec světa

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!