Hlavní obsah

aufpassen

Sloveso

  1. dávat pozor, být pozorný ve škole ap.im Straßenverkehr aufpassenbýt pozorný v silničním provozuAufgepasst!Pozor!
  2. auf j-n/etw. dávat pozor, dohlížet na koho/coPass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!