Hlavní obsah

hüten

Vyskytuje se v

hüten: sich hütenvor j-m/etw. mít se na pozoru, střežit se, chránit se před kým/čím

mít se: auf der Hut sein, sich hüten vor j-m/etw.mít se na pozoru před kým/čím

opatrovat: Nachmittags hütet die Oma die Kinder.Odpoledne opatruje děti babička.

ovce: die Schafe hütenpást ovce

Haus: das Haus hütenhlídat dům zůstat doma