Hlavní obsah

verpassen

Sloveso

  1. j-m eins verpassen hovor.jednu vlepit komu

Vyskytuje se v

sein: Er hat seinen Zug verpasst.Zmeškal svůj vlak.

wohl: Sie wird wohl den Zug verpasst haben.Asi zmeškala vlak.

Zigarre: j-m eine Zigarre verpassendávat kapky komu, kárat koho

šance: eine Chance verpassenpromarnit šanci

vlak: den Zug verpassen/schaffenzmeškat/stihnout vlak

přípoj: den Anschluss schaffen/verpassenstihnout/zmeškat přípoj

zahodit: die letzte Gelegenheit verpassenzahodit poslední příležitost

zmeškat: Er hat den Bus verpasst.Zmeškal autobus.

verpassen: Er hat seine Frau verpasst.Propásl svou ženu.