Hlavní obsah

vergessen

Vyskytuje se v

ganz: etw. ganz vergessenúplně na co zapomenout

Angst: Keine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

völlig: Das habe ich völlig vergessen!Na to jsem úplně zapomněl!

jistě: Er vergisst es sicher nicht.Jistě na to nezapomene.

málem: Er hat es beinahe vergessen.Málem na to zapomněl.

opomenout: Er vergaß nicht zu betonen, dass...Neopomenul zdůraznit, že...

předně: Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.Předně nezapomeň koupit chléb.

zapomenout: den Namen/die Adresse vergessenzapomenout jméno/adresu

zdát se: Er scheint es zu vergessen.Zdá se, že na to zapomněl.

vergessen: Das kannst du vergessen!Na to zapomeň!