Hlavní obsah

zapomenout

Dokonavé sloveso

  1. (přestat znát) vergessen(dříve naučené) verlernen etw. Akkzapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessenzapomenout plavatSchwimmen verlernenzapomenout na úmluvudie Abmachung vergessen
  2. (nepostarat se) vergessen

Vyskytuje se v

jistě: Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

předně: Předně nezapomeň koupit chléb.Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.

zdát se: Zdá se, že na to zapomněl.Er scheint es zu vergessen.

zapomenout: zapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessen