Hlavní obsah

dbát

Nedokonavé sloveso

  1. (povinností ap.) achten etw. Akknedbat čehoetw. missachten
  2. (starat se, pečovat) achten auf etw. Akk, sorgen für etw.

Vyskytuje se v

opatření: dbát všech opatřeníalle Maßregeln beachten

čistota: dbát na čistotuauf Sauberkeit achten

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten

achten: dbát zákonůdie Gesetze achten

Figur: Dbá na svou figuru/postavu.Er achtet auf seine Figur.

geben: Dbá hodně o svůj vzhled.Er gibt viel auf sein Aussehen.

Ruf: dbát o svou pověstauf seinen Ruf achten

Sauberkeit: dbát na čistotuauf Sauberkeit achten