Hlavní obsah

dbát

Nedokonavé sloveso

  1. (povinností ap.) achten etw. Akknedbat čehoetw. missachten
  2. (starat se, pečovat) achten auf etw. Akk, sorgen für etw.

Vyskytuje se v

opatření: dbát všech opatřeníalle Maßregeln beachten

čistota: dbát na čistotuauf Sauberkeit achten

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

Figur: Er achtet auf seine Figur.Dbá na svou figuru/postavu.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

Sauberkeit: auf Sauberkeit achtendbát na čistotu