Hlavní obsah

držet se

Vyskytuje se v

nazpět: držet se nazpětsich zurückhalten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

stranou: držet se stranousich abseits halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

klíště: držet se koho jako klíštěan j-m wie eine Zecke hängen

tělo: držet (si) koho od tělasich j-n vom Leib(e) halten

země: držet se při zemiauf der Erde bleiben

Gewicht: (u)držet si svou váhusein Gewicht halten

festhalten: držet se starých zvykůan alten Gewohnheiten festhalten

halten: Drž se zpříma!Halte dich aufrecht!

Norm: držet se noremsich an Normen halten

normal: držet si svou obvyklou váhusich sein normales Gewicht halten

vorhalten: držet si při zívání ruku před ústysich beim Gähnen die Hand vorhalten

držet se: držet se zábradlísich am Geländer festhalten