Hlavní obsah

držet se

Vyskytuje se v

nazpět: držet se nazpětsich zurückhalten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

stranou: držet se stranousich abseits halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

klíště: držet se koho jako klíštěan j-m wie eine Zecke hängen

tělo: držet (si) koho od tělasich j-n vom Leib(e) halten

země: držet se při zemiauf der Erde bleiben

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

halten: Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

vorhalten: sich beim Gähnen die Hand vorhaltendržet si při zívání ruku před ústy