Hlavní obsah

festhalten

Slovesohält fest, ie, a

  1. j-n/etw. mit etw., an etw. Dat zadržet, (za)chytit koho/co čím, za coj-n am Ärmel festhaltenzachytit koho za rukáv
  2. zachytit, zaznamenat události ap.etw. mit der Kamera festhaltenzachytit co kamerou
  3. sich festhalten an j-m/etw. držet se, přidržovat se koho/čeho zábradlí ap.
  4. an j-m/etw. držet se koho/čeho, setrvávat při kom, na čem, stát při kom/čem, zůstat věrný komu/čemu starému příteli ap.an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Vyskytuje se v

unerschütterlich: unerschütterlich an etw. festhaltenneochvějně trvat na čem

festhalten: sich festhaltenan j-m/etw. držet se, přidržovat se koho/čeho zábradlí ap.