Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (organismus) der Körper, der Leibpráv. lehké ublížení na těleleichte Körperverletzungnáb. tělo a krev (Páně)Leib und Blut des Herrn
  2. (postava) der Körper, die Figur, die Staturšpatné držení tělafalsche Körperhaltung
  3. (základní část) der Körpertělo vínader Körper des Weines

Vyskytuje se v

horní: der Oberkörperhorní část těla

povrch: die Körperoberflächepovrch těla

při: gut bei Leibe seinbýt při těle

růst: der Körperwuchsrůst těla

spodek: der Unterkörperspodek těla

do: Oberkörper freimachensvléci se do půl těla

duše: der Körper ohne Seeletělo bez duše

kolovat: Das Blut zirkuliert im Körper.Krev koluje v těle.

křivka: die anmutige Linie ihres Körpersladná křivka jejího těla

lidský: menschlicher Körperlidské tělo

ohebný: einen biegsamen Körper habenmít ohebné tělo

ochrnout: am ganzen Körper gelähmt werdenochrnout na celé tělo

ochromit: Er wurde durch einen Schlaganfall rechtsseitig gelähmt.Mrtvice mu ochromila pravou polovinu těla.

opora: Das Skelett ist die Stütze des Körpers.Kostra je oporou těla.

osušit: den Körper mit einem Handtuch abtrocknenosušit tělo ručníkem

podpěra: eine optimale Körperstützungoptimální podpěra těla

prohřátý: ein gut durchwärmter Körperdobře prohřáté tělo

pružný: einen biegsamen Körper habenmít pružné tělo

přebytek: der Fettüberschuss im Körperpřebytek tuku v těle

reprodukovat: Die Viren reproduzieren sich im Menschenkörper.Viry se reprodukují v lidském těle.

rozproudit se: Angenehme Wärme hat sich in seinem Körper ausgebreitet.V těle se mu rozproudilo příjemné teplo.

těsně: Das Kleid liegt eng an.Šaty přiléhají těsně k tělu.

uvnitř: innerhalb des Körpersuvnitř těla

vrýt se: Die Kugel bohrte sich in seinen Körper.Kulka se mu vryla do těla.

zmrtvět: Sein Körper erstarrte.Jeho tělo zmrtvělo.

Körper: am ganzen Körper zitterntřást se po celém těle

nackt: mit nacktem Oberkörper arbeitenpracovat svlečený do půl těla

aufrecht: aufrechte Haltung habenmít vzpřímené držení těla

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě

durchtrainieren: ein durchtrainierter Körpervytrénované tělo

Ehrgefühl: kein Ehrgefühl (im Leib) habennemít kouska cti (v těle)

Leib: am ganzen Leib zitterntřást se po celém těle

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

tělo: leichte Körperverletzungpráv. lehké ublížení na těle