Hlavní obsah

opatření

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

mimořádný: die Sondermaßnahmenmimořádná opatření

mocenský: die Gewaltmaßnahmemocenské opatření

odvetný: die Vergeltungsmaßnahmepráv. odvetné opatření

razítko: etw. mit einem Stempel versehenopatřit co razítkem

úsporný: die Sparmaßnahmenúsporná opatření

bezodkladný: unaufschiebbare Maßnahmebezodkladné opatření

dosah: die Tragweite der Verordnungdosah opatření

nepopulární: unpopuläre Maßnahmennepopulární opatření

přednostní: eine vorrangige Maßnahmepřednostní opatření

příslušný: entsprechende Maßnahmen treffenprovést příslušná opatření

rokovat: die Sicherheitsmaßnahmen besprechenrokovat o bezpečnostních opatřeních

učinit: Maßnahmen treffenučinit opatření

vysvětlivka: einen Text mit Erläuterungen versehenopatřit text vysvětlivkami

zostřit: die Sicherheitsmaßnahmen verschärfenzostřit bezpečnostní opatření

ergreifen: Maßnahmen ergreifenučinit opatření

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

verantworten: eine Maßnahme verantwortenmít odpovědnost za opatření

verschaffen: sich eine Genehmigung für etw., zu etw. verschaffenopatřit si povolení na co, k čemu

versehen: einen Text mit Anmerkungen versehenopatřit text poznámkami

opatření: notwendige Maßnahmen treffenučinit potřebná opatření