Hlavní obsah

starat se

Vyskytuje se v

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

obživa: starat se o obživu kohofür j-s Ernährung sorgen

svůj, svá, své, svoje: Starám se o svou sestru.Ich sorge für meine Schwester.

Dreck: Starejte se o své (věci)!Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!

kümmern: starat se o nemocnéhosich um einen Kranken kümmern

Stimmung: (po)starat se o dobrou náladufür gute Stimmung sorgen