Hlavní obsah

scheren

Slovesoschor/řidč. scherte, h. geschoren/řidč. geschert

  1. (o)stříhatSchafe scherenostříhat ovce
  2. zastřihnout, přistřihnout

Vyskytuje se v

Kamm: alle/alles über einen Kamm scherenměřit vše/všem jedním metrem

scheren: sich scherenum etw. zajímat se, starat se o co

scheren: Schafe scherenostříhat ovce