Hlavní obsah

domů

Vyskytuje se v

činžovní: činžovní důmdas Mietshaus

číslo: číslo domudie Hausnummer

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

domov: touha po domovědas Heimweh

dům: řadový důmdas Reihenhaus

dvougenerační: dvougenerační důmdas Doppelhaus, ein Haus für zwei Generationen

hrázděný: hrázděný důmdas Fachwerkhaus

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

kulturní: kulturní důmdas Kulturhaus

měšťanský: měšťanský důmdas Bürgerhaus

nárožní: nárožní důmdas Eckhaus

obytný: obytný důmdas Wohnhaus

obyvatel: obyvatelé domudie Hausbewohner

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

otcovský: otcovský důmdas Vaterhaus

paní: paní domudie Hausherrin

poschoďový: poschoďový důmdas Etagenhaus

rodičovský: rodičovský důmdas Elternhaus

stesk: stesk po domovědas Heimweh

touha: touha po domovědas Heimweh

vnitřek: vnitřek domudas Hausinnere

výškový: výškový důmdas Hochhaus

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

cihlový: cihlový důmdas Backsteinhaus

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

dědit: dědit dům po rodičíchein Haus von den Eltern erben

doma: u nás domabei uns daheim

domnívat se: Domníval se, že je doma.Er vermutete sie zu Hause.

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kostra: stav. železobetonová kostra domudas Stahlbetongerüst des Hauses

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

nádherně: nádherně vybavený důmprächtig ausgestattetes Haus

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

nehostinný: nehostinný důmungastliches Haus

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

nový: nový dům/nábytekneues Haus/Möbel

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

ohřát se: Dlouho ses doma neohřál.Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.

okolí: v okolí domu/městain der Hausumgebung/Stadtumgebung

okolo: dům se zahradou okoloein Haus mit dem Garten ringsherum

oplocený: oplocený důmein umzäuntes Haus

padat: Padej domů!Geh' nach Hause!

patrně: Patrně je doma.Vermutlich ist er zu Hause.

patrový: patrový důmdas Etagenhaus

pláchnout: pláchnout z domovavon zu Hause durchbrennen

plazit se: Po domě se plazí psí víno.Wilder Wein kriecht am Haus entlang.

plochý: dům s plochou střechoudas Haus mit flachem Dach

po: zdědit dům po otcivom Vater ein Haus erben

ponurý: ponurý důmein düsteres Haus

postavit: postavit důmdas Haus erbauen

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

pozůstatek: pozůstatky domůdie Überreste der Häuser