Hlavní obsah

odvést

Vyskytuje se v

pozornost: odvést čí pozornost od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

ablenken: odvést čí pozornost od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken

Aufmerksamkeit: odvést čí pozornostj-s Aufmerksamkeit ablenken

sorglich: odvést pečlivou prácieine sorgliche Arbeit leisten

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen