Hlavní obsah

odvést

Vyskytuje se v

pozornost: odvést čí pozornost od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

ablenken: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

Aufmerksamkeit: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodvést čí pozornost

sorglich: eine sorgliche Arbeit leistenodvést pečlivou práci