Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

nazpět: komu co vrátit nazpětj-m etw. zurückgeben

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcezu seiner Ex zurückkommen

bodejť: Bodejť se brzy vrátí.Möge er bald zurückkommen.

emigrace: vrátit se z emigraceaus der Emigration zurückkommen

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

netknutý: vrátit jídlo netknutéunberührtes Essen zurückgeben

válka: vrátit se z válkyaus dem Krieg heimkehren

vrátit se: vrátit se z dovolenéaus dem Urlaub zurückkommen

vrátit se: Vzpomínky se vrátily.Die Erinnerungen kamen zurück.

zpět: vrátit se zpětzurückkehren, zurückkommen

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

mir: Gib es mir zurück!Vrať mi to!

noch: Ich komme noch darauf zurück.Hned se k tomu vrátím.

ungefähr: Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.Vrátí se kolem půlnoci.