Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

nazpět: komu co vrátit nazpětj-m etw. zurückgeben

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcezu seiner Ex zurückkommen

bodejť: Bodejť se brzy vrátí.Möge er bald zurückkommen.

emigrace: vrátit se z emigraceaus der Emigration zurückkommen

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

netknutý: vrátit jídlo netknutéunberührtes Essen zurückgeben

válka: vrátit se z válkyaus dem Krieg heimkehren

vrátit se: vrátit se z dovolenéaus dem Urlaub zurückkommen

zpět: vrátit se zpětzurückkehren, zurückkommen

Trott: vrátit se do starých kolejíin den alten Trott verfallen/zurückfallen

er: Vrátí se až navečer.Er kommt erst gegen Abend wieder.

mir: Vrať mi to!Gib es mir zurück!

noch: Hned se k tomu vrátím.Ich komme noch darauf zurück.

ungefähr: Vrátí se kolem půlnoci.Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.

vrátit: vrátit knížku do knihovnydas Buch in die Bibliothek zurückgeben