Hlavní obsah

přivést

Vyskytuje se v

neštěstí: přivést koho do neštěstíj-n ins Unglück stürzen

hanba: přivést koho do hanbyj-n in Schande bringen

rozum: přivést koho k rozumuj-n zur Vernunft bringen

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Idee: j-n auf die Idee bringenpřivést koho na myšlenku

setzen: j-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasu

Tod: j-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

Besinnung: j-n zur Besinnung bringenpřivést koho k rozumu

Elend: Er hat seine Familie ins Elend gebracht.Přivedl svou rodinu na mizinu.

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film