Hlavní obsah

přivést

Vyskytuje se v

neštěstí: přivést koho do neštěstíj-n ins Unglück stürzen

hanba: přivést koho do hanbyj-n in Schande bringen

rozum: přivést koho k rozumuj-n zur Vernunft bringen

Abweg: přivést koho na scestíj-n auf Abwege führen

Idee: přivést koho na myšlenkuj-n auf die Idee bringen

setzen: přivést koho do úžasuj-n ins Erstaunen setzen

Tod: přivést koho do hrobuj-n in den Tod treiben

bekehren: přivést koho k jinému názoruj-n zu einer anderen Meinung bekehren

Besinnung: přivést koho k rozumuj-n zur Besinnung bringen

Elend: Přivedl svou rodinu na mizinu.Er hat seine Familie ins Elend gebracht.

Gedanke: Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen

přivést: přivést lékařeeinen Arzt holen