Hlavní obsah

Gedanke

Vyskytuje se v

kein, keine: Ani nápad!Kein Gedanke (daran)!

machen: lámat si hlavu s čímsich über etw. Akk Gedanken machen

ähnlich: Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.

allein: Samotná myšlenka to udělat byla odporná.Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.

fassen: slovy vyjádřit své myšlenkyseine Gedanken in Worte fassen

formulieren: precizně formulovat myšlenkueinen Gedanken präzise formulieren

schaudern: Děsím se té myšlenky.Es schaudert mich bei diesem Gedanken.

versteifen: neústupně trvat na myšlencesich auf einen Gedanken versteifen

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

kuriózní: kuriózní myšlenkaein kurioser Gedanke

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

originální: originální myšlenkaein origineller Gedanke

ponurý: mít ponuré myšlenkydüstere Gedanken haben

předstihnout: Čin předstihl myšlenku.Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.

přesah: přesah myšlenekdas Übergreifen der Gedanken

převratný: převratné myšlenkyumwälzende Gedanken

rojit se: přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.

rozporuplný: rozporuplná myšlenkaein kontroverser Gedanke

rozvést: rozvést myšlenkueinen Gedanken ausführen

vzpouzet se: Vzpouzím se této myšlence.Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.

zformovat: zformovat myšlenky do větyseine Gedanken in einen Satz formen

zhřešit: zhřešit myšlenkouin Gedanken sündigen

myšlenka: být zabrán v myšlenkáchtief in Gedanken versunken sein

otec: Přání bývá otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

přání: Přání je otcem myšlenky.Der Wunsch ist der Vater des Gedankens.

přijít: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

Gedanke: (umět) číst myšlenky kohoj-s Gedanken lesen (können)