Hlavní obsah

formulieren

Vyskytuje se v

prägnant: etw. kurz und prägnant formulierenco krátce a výstižně formulovat

stylizovat: das Manifest formulierenstylizovat manifest

formulieren: einen Gedanken präzise formulierenprecizně formulovat myšlenku