Hlavní obsah

äußern

Vyskytuje se v

äußern: sich äußernüber j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čem

abfällig: sich über j-n abfällig äußernvyjádřit se o kom opovržlivě

äußerst: äußerst unpassend seinbýt krajně nevhodné

gegenstandslos: einen gegenstandslosen Verdacht äußernvyslovit neopodstatněné podezření

undifferenziert: sich undifferenziert über etw. äußernvšeobecně se vyjádřit o čem

najevo: etw. zeigen/äußerndá(va)t najevo co

vnější: das Äußerevnější vzhled

klamat: Der (äußere) Schein trügt.Zdání klame.

krajně: äußerst unfreundlich/gefährlich seinbýt krajně nepřátelský/nebezpečný

krajní: in äußerster Gefahrv krajním nebezpečí

levice: die äußerste/radikale Linkekrajní/radikální levice

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

nevole: j-m seinen Unwillen äußerndávat komu najevo svou nevoli

odhodlání: seinen Entschluss äußerndávat najevo své odhodlání

pravice: äußerste Rechtekrajní pravice

úprava: auf sein Äußeres achtendbát na úpravu zevnějšku

upravený: gepflegtes Äußeresupravený zevnějšek

vyjádřit: seine Meinung äußernvyjádřit svůj názor

vyslovit: seine Meinung äußernvyslovit svůj názor

zadní: nur im äußersten Falljen v nejzazším případě

zevnějšek: auf sein Äußeres achtendbát na svůj zevnějšek

zevní: äußere Einflüssezevní vlivy

krajnost: Er trieb ihn bis zum Äußersten.Doháněl ho ke krajnosti.