Hlavní obsah

aussprechen

Slovesospricht aus, a, o

  1. vyslovit/vyslovovat slovo ap.
  2. sich aussprechen vyslovovat se s přízvukem ap.Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.
  3. domluvitLassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!
  4. sich aussprechen über j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čem kriticky ap.
  5. sich aussprechen für j-n/etw., gegen j-n/etw. vyslovit se pro koho/co, proti komu/čemu
  6. sich aussprechen über etw. Akk vymluvit se, vypovídat se z čeho z problémů ap.

Vyskytuje se v

Fluch: einen Fluch gegen j-n ausstoßen/aussprechenproklí(na)t koho, uvalit kletbu na koho

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

účast: j-m seine Anteilnahme aussprechenprojevit účast komu

konečný: das Endurteil/endgültige Urteil aussprechenvyřknout konečný rozsudek

měkce: etw. weich aussprechenměkce vyslovovat co

peprný: eine beißende Bemerkung aussprechenpronést peprnou poznámku

pochvalovat (si): sich über den Sommerurlaub lobend aussprechenpochvalovat si letní dovolenou

přízvuk: mit richtigem Akzent aussprechenvyslovit se správným přízvukem

soustrast: j-m herzliches Beileid aussprechenprojevit komu soustrast

veto: das Veto gegen etw. aussprechenvyslovit veto proti čemu

vymluvit se: Er musste sich nur aussprechen.Musel se jen vymluvit.

vyslovit: einen Laut aussprechenvyslovit hlásku

aussprechen: Lassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!