Hlavní obsah

Fluch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ü-e

  1. (za)klení, kletbaein gotteslästerlicher Fluchbezbožné zakleníeinen derben Fluch ausstoßenhrubě zaklít
  2. kletba, prokletí čarodějnicí ap.einen Fluch gegen j-n ausstoßen/aussprechenproklí(na)t koho, uvalit kletbu na koho

Vyskytuje se v

Flucht: die Flucht ergreifendát se na útěk

ausstoßen: einen Fluch ausstoßenzaklít

ergreifen: die Flucht ergreifendát se na útěk

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

pokusit se: Pokusil se o únik.Er versuchte die Flucht.

prokletí: uniknout svému prokletíseinem Fluch entkommen

proklínat: Proklínám tě!Fluch über dich!

překotný: překotný útěk kohoj-s hastige Flucht

útěk: dát se na útěkdie Flucht ergreifen

útěk: být na útěkuauf der Flucht sein

útěk: zahnat koho na útěkj-n in die Flucht schlagen

vyklouznout: Vyklouzla jí nadávka.Ihr ist ein Fluch entschlüpft.

zaklít: zlostně zaklítzornig fluchen