Hlavní obsah

vyslovit

Dokonavé sloveso

  1. (pronést nahlas) aussprechenvyslovit hláskueinen Laut aussprechen
  2. (vyjádřit) aussprechen, äußernvyslovit svůj názorseine Meinung äußernvyslovit přáníeinen Wunsch äußern
  3. (dát na vědomí) aussprechen

Vyskytuje se v

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

veto: vyslovit veto proti čemudas Veto gegen etw. aussprechen