Hlavní obsah

pronést

Vyskytuje se v

obřadný: pronést obřadnou řečeine zeremonielle Rede halten

peprný: pronést peprnou poznámkueine beißende Bemerkung aussprechen

proslov: pronést prosloveine Ansprache halten

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč