Hlavní obsah

zanést

Dokonavé sloveso

  1. (nesením dopravit) tragen, bringenzanést balík na poštuein Paket zur Post bringen
  2. (zaplnit, ucpat) verstopfen, gefüllt werdenPísek zanesl koryto řeky.Das Flussbett wurde mit Sand verschüttet.
  3. (zaznamenat) eintragen, fixierenzanést do registru koho/coj-n/etw. in das Register eintragen
  4. (bezděčně odnést) (ab)treiben

Vyskytuje se v

zanést se: zanést se bahnemverschlammen

zanést se: zanést se pískemversanden

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

Post: etw. auf die/zur Post bringen(za)nést co na poštu

hinbringen: den Koffer ins Haus hinbringenzanést kufr do domu

übertragen: die Daten in die Tabelle übertragenzanést data do tabulky