Hlavní obsah

vymazat

Dokonavé sloveso

  1. (zvnitřku natřít) ausschmieren(tukem) einfetten(vyplnit též) verschmierenPřed pečením vymazala formu máslem.Vor dem Backen schmierte sie die Backform mit Butter aus.
  2. (odstranit gumou ap.) löschenkniž. tilgen, ausradierenpřen. vymazat koho/co z pamětij-n/etw. aus dem Gedächtnis löschen
  3. (zrušit data) löschenvymazat nahrávkudie Aufnahme löschen
  4. (spotřebovat) verschmierenvymazat (všechnu) mastdie Salbe verschmieren

Vyskytuje se v

soubor: uložit/vymazat/zálohovat soubordie Datei (ab)speichern/löschen/sichern

austragen: vymazat dataDaten austragen

auslöschen: vymazat nápis na tabulidie Schrift an der Tafel auslöschen

löschen: Firma byla vymazána z obchodního rejstříku.Die Firma wurde im Handelsregister gelöscht.

streichen: vymazat koho/co z pamětipřen. j-n/etw. aus seinem Gedächtnis streichen

vymazat: Před pečením vymazala formu máslem.Vor dem Backen schmierte sie die Backform mit Butter aus.