Hlavní obsah

vymazat

Dokonavé sloveso

  1. (zvnitřku natřít) ausschmieren(tukem) einfetten(vyplnit též) verschmierenPřed pečením vymazala formu máslem.Vor dem Backen schmierte sie die Backform mit Butter aus.
  2. (odstranit gumou ap.) löschenkniž. tilgen, ausradierenpřen. vymazat koho/co z pamětij-n/etw. aus dem Gedächtnis löschen
  3. (zrušit data) löschenvymazat nahrávkudie Aufnahme löschen
  4. (spotřebovat) verschmierenvymazat (všechnu) mastdie Salbe verschmieren

Vyskytuje se v

soubor: uložit/vymazat/zálohovat soubordie Datei (ab)speichern/löschen/sichern

austragen: Daten austragenvymazat data

auslöschen: die Schrift an der Tafel auslöschenvymazat nápis na tabuli

löschen: Die Firma wurde im Handelsregister gelöscht.Firma byla vymazána z obchodního rejstříku.

streichen: přen. j-n/etw. aus seinem Gedächtnis streichenvymazat koho/co z paměti