Hlavní obsah

namazat

Dokonavé sloveso

  1. (pomazat) (ein)schmieren, bestreichen(olejem) (ein)ölen(krémem) eincremennamazat krajíc chleba máslemdie Brotscheibe mit Butter bestreichennamazat boty krémemdie Schuhe eincremennamazat se opalovacím krémemsich mit Sonnencreme einschmieren
  2. (nanést na povrch) schmieren, streichennamazat marmeládu na toastMarmelade auf den Toast schmieren

Vyskytuje se v

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

beschmieren: namazat housku máslemdas Brötchen mit Butter beschmieren

bestreichen: namazat chleba marmeládouein Brot mit Marmelade bestreichen

einreiben: namazat si obličej (krémem na opalování)sich das Gesicht (mit Sonnencreme) einreiben

schmieren: namazat si krémem obličejsich Creme ins Gesicht schmieren

namazat: namazat krajíc chleba máslemdie Brotscheibe mit Butter bestreichen