Hlavní obsah

streichen

Vyskytuje se v

Hose: die Hose (gestrichen) voll habenmít (strachy) plné gatě

Nase: von j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll habenmít plné zuby koho/čeho

Strich: keinen Strich an etw. Dat tunneudělat ani čárku, nehnout prstem na čem

Strich: j-m einen Strich durch die Rechnung machenudělat komu čáru přes rozpočet

Strich: unter dem Strichsečteno (a) podtrženo

unzutreffend: Unzutreffendes streichen!Nehodící se škrtněte!

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

frisch: Vorsicht, frisch gestrichen!Pozor, čerstvě natřeno!

Strich: eine Katze gegen den Strich streichelnhladit kočku proti srsti

Strich: auf den Strich gehenšlapat, jít na ulici

Zimmer: ein Zimmer streichenvymalovat pokoj