Hlavní obsah

Strich

Vyskytuje se v

Hose: die Hose (gestrichen) voll habenmít (strachy) plné gatě

Nase: von j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll habenmít plné zuby koho/čeho

streichen: die Flagge streichenspustit vlajku

streichen: die Geige streichenhrát na housle

streichen: Nichtzutreffendes bitte streichen!Nehodící se škrtněte!

unzutreffend: Unzutreffendes streichen!Nehodící se škrtněte!

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

frisch: Vorsicht, frisch gestrichen!Pozor, čerstvě natřeno!

streichen: j-n über die Hand streichenpohladit koho po ruce

streichen: přen. j-n/etw. aus seinem Gedächtnis streichenvymazat koho/co z paměti

streichen: přen. Den Urlaub kannst du streichen.Na dovolenou můžeš zapomenout.

Zimmer: ein Zimmer streichenvymalovat pokoj

bláznivý: provést bláznivý kousekeinen närrischen Streich durchführen

natřít: natřít lepidlo na papírKlebstoff aufs Papier streichen

natřít: natřít plot nazelenoden Zaun grün streichen

otřít se: Pes se jí otřel o ruku.Der Hund strich um ihre Hand.

po: pohladit koho po vlasechj-m über das Haar streichen

rozetřít: rozetřít máslo na chlebaButter auf das Brot streichen

roztírat: roztírat polevu na dortden Guss auf die Torte streichen

skopičina: dělat skopičinydumme Streiche machen

strop: vymalovat stropdie Zimmerdecke streichen

škrtat: škrtat jednou čaroumit einem Strich (durch)streichen

škrtnout: Nehodící se škrtněte.Unzutreffendes streichen.

toulat se: toulat se po lesíchdurch die Wälder streichen

vyhladit: vyhladit záhyby rukoudie Falten mit der Hand glatt streichen

vymalovaný: vymalovaný na modroblau gestrichen

vymalovat: vymalovat bytdie Wohnung streichen

čára: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

natřít: Čerstvě natřeno!Frisch gestrichen!

vous: Nejde mu to pod vousy.Das geht ihm gegen den Strich.