Hlavní obsah

Linie

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. in erster Linie v prvé řadě především

Vyskytuje se v

Linie: v prvé řadě předevšímin erster Linie

ziehen: nakreslit přímkueine Linie ziehen

bitevní: die Kampflinie, die Gefechtsliniebitevní linie

linie: die Grenzliniehraniční linie

plný: dopr. plná čáradurchgezogene Linie

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

záměrný: die Visierliniezáměrná linie

čára: vodorovná/svislá čárawaagerechte/senkrechte Linie

čárkovaný: čárkovaná čáragestrichelte Linie

kolmo: narýsovat přímku kolmo k roviněeine Linie senkrecht zur Ebene ziehen

kolmý: načrtnout kolmou přímkueine senkrechte Linie anzeichnen

křivka: ladná křivka jejího těladie anmutige Linie ihres Körpers

linka: linky v sešitědie Linien im Heft

přeletět: Míč přeletěl čáru.Der Ball ist zu weit über die Linie geflogen.

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

vymřít: vymřít po mečiin der männlichen Linie aussterben

erst(er,e,es): v první řaděin erster Linie