Hlavní obsah

Reihe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. aus der Reihe tanzen hovor.vybočovat z řady
  2. etw. Akk (wieder) in die Reihe bringen hovor.dát co (zase) do cajku opravit
  3. an der Reihe sein hovor.být na řadě
  4. an die Reihe kommen hovor.přijít na řadu
  5. der Reihe nach, nach der Reihe po řadě, jeden za druhým

Vyskytuje se v

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu

reihen: sich reihenan etw. Akk řadit se za co, následovat po čem

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

reihen: die Bücher reihenseřadit knihy

stehen: in einer Reihe stehenstát v řadě

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

řada: být na řaděan der Reihe sein

řada: v první řadě předevšímin erster Reihe/Linie

pořádek: brát koho/co po pořádkuj-n/etw. der Reihe nach nehmen

přední: sedět v přední řaděin der vorderen Reihe sitzen

rozmnožovat: rozmnožovat řady nezaměstnanýchdie Reihen der Arbeitslosen vergrößern

řad: postavit se v řadsich in eine Reihe stellen

řada: lístky do první řadyKarten für die erste Reihe

řada: postavit se do řadysich in die Reihe stellen

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

řada: celou řadu dníeine ganze Reihe von Tagen

řádek: řádek domůeine Reihe/Zeile Häuser

řádek: sázet brambory do řádkůdie Kartoffeln in Reihen legen

semknutý: semknutý šik bojovníkůgeschlossene (Schlacht)Reihe der Kämpfer

tři: Seřaďte se po třech.Reiht euch zu dritt.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

vybočovat: přen. vybočovat z řadyaus der Reihe tanzen