Hlavní obsah

Reihe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. aus der Reihe tanzen hovor.vybočovat z řady
  2. etw. Akk (wieder) in die Reihe bringen hovor.dát co (zase) do cajku opravit
  3. an der Reihe sein hovor.být na řadě
  4. an die Reihe kommen hovor.přijít na řadu
  5. der Reihe nach, nach der Reihe po řadě, jeden za druhým

Vyskytuje se v

Reihe: aus der Reihe tanzenvybočovat z řady

reihen: sich reihenan etw. Akk řadit se za co, následovat po čem

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

stehen: in einer Reihe stehenstát v řadě

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

pořádek: j-n/etw. der Reihe nach nehmenbrát koho/co po pořádku

přední: in der vorderen Reihe sitzensedět v přední řadě

rozmnožovat: die Reihen der Arbeitslosen vergrößernrozmnožovat řady nezaměstnaných

řad: sich in eine Reihe stellenpostavit se v řad

řádek: eine Reihe/Zeile Häuserřádek domů

semknutý: geschlossene (Schlacht)Reihe der Kämpfersemknutý šik bojovníků

tři: Reiht euch zu dritt.Seřaďte se po třech.

zástup: in Reihe stehenstát v zástupu

vybočovat: aus der Reihe tanzenpřen. vybočovat z řady

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu