Hlavní obsah

reihen

Slovesoreihte/řidč. rieh, h. gereiht/řidč. geriehen

Vyskytuje se v

Reihe: aus der Reihe tanzenvybočovat z řady

reihen: sich reihenan etw. Akk řadit se za co, následovat po čem

tanzen: aus der Reihe tanzenvyčnívat/vybočovat z řady, vymykat se

heraustreten: aus der Reihe heraustretenvystoupit z řady

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

stehen: in einer Reihe stehenstát v řadě

stellen: Stell dich in die Reihe!Postav se do řady!

řada: in einer (ganzen) Reihe von Fällenv (celé) řadě případů

pořádek: j-n/etw. der Reihe nach nehmenbrát koho/co po pořádku

přední: in der vorderen Reihe sitzensedět v přední řadě

rozmnožovat: die Reihen der Arbeitslosen vergrößernrozmnožovat řady nezaměstnaných

řad: sich in eine Reihe stellenpostavit se v řad

řádek: eine Reihe/Zeile Häuserřádek domů

semknutý: geschlossene (Schlacht)Reihe der Kämpfersemknutý šik bojovníků

tři: Reiht euch zu dritt.Seřaďte se po třech.

zástup: in Reihe stehenstát v zástupu

vybočovat: aus der Reihe tanzenpřen. vybočovat z řady

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu