Hlavní obsah

přes, přese

Předložka

  1. (z jedné strany na druhou) überpřejít přes mostdie Brücke überqueren
  2. (napříč) übermost přes řekudie Brücke über den Fluss
  3. (skrz) durch(při cestování) über, viachodit do ložnice přes kuchyňins Schlafzimmer durch die Küche gehendo Vídně přes Brnonach Wien via/über Brünn
  4. (vyj. překročení meze) überpracovat přes časÜberstunden machen
  5. (vyj. překonávání) über, durchKřičeli jeden přes druhého.Sie schrien durcheinander.páté přes devátédrunter und drüber
  6. (během) über, währendpřes obědübers Mittagessen
  7. (navzdory) trotz, ungeachtetpřes zákazungeachtet des Verbotes
  8. řidč.(vyj. těsný dotyk) aufdát komu přes hubuj-m aufs Maul geben
  9. ob.(vyj. vztah k činnosti) fürodborník přes technikuein Fachmann für Technik